Ser du etter inspirasjon?

INJECT er eit nytt verktøy for journalistar, med støtte for rask identifisering av overraskande vinklingar for å ta saka til det neste nivå.

Få inspirasjonen du treng, når du treng den

Det er ei ny veke, og du har fleire nyheitssaker som treng ei vinkling, eller eit referansepunkt. Du skriv på ei sak som kjem årleg, og korleis skal denne saka skilje seg frå dei andre?

Du har det naudsynte med i saka, og du veit akkurat kva du skal skrive, men treng noko meir utfyllande?

Utforsking og undersøking av nyheitskjelder tar tid. INJECT blei bygd som eit utforskande søkeverktøy, for å støtte journalisten til å kreativt utforske data og informasjon for å finne nye vinklingar.

I følgje våre tidlege brukarar, er den gjennomsnittlege tida det tar dei å lage ei sak med INJECT, med berre eit generelt tema til ei god vinkling, berre tre minutt.

Søk etter fakta og data, raskt og effektivt

Få INJECT innebygd direkte til din arbeidsplass og arbeidsflyt, og få tilgang til den der du er, når du treng det medan du skriv. Finn artiklar med fakta og statistikk.

Utforsk tema, finn nøkkeltal, og grei ut dei underliggande grunnane, framtidige konsekvensar og andre relaterte tema.

Søk etter ny informasjon og sank data medan du skriv. Finn artiklar spesifikt med fakta og figurar. Siter informasjon med eit klikk for å starte på saka di.

Faktakort gir det rask og kontekstuell forståing av ukjende tema. INJECT skanner tekst etter søkeord, og koplar dei automatisk til tilleggsinformasjon.

Eit Europeisk prosjekt, med lokale partnarar

INJECT er utvikla i eit EU-samarbeid, finansiert av Horizon 2020 forskning og innovasjonsprogram. Integrering og støtte for din norske redaksjon, er handtert av vårt lokale team her i Noreg.

For meir informasjon, ta kontakt med post@mlabs.no. Dersom du vil motta oppdaterigar om INJECT, abonner på vårt internasjonale nyheitsbrev!