Ser du etter inspirasjon?

INJECT er eit nytt verktøy for journalistar, med støtte for rask identifisering av overraskande vinklingar for å ta saka til det neste nivå.

Kvifor INJECT?

Utforsking og undersøking av informasjon tar tid – tida som journalisten har lite av.

Dette er grunna nyheits og media organisasjonar som er pressa med reduserte opplag, inntekter, og tilsette.

Som ein konsekvens, har vi funne fleire journalistar som er avhengig av tilgjengeleg og offentleg informasjon for å produsere saker på den lille tida dei har tilgjengeleg.

Høge krav til dagleg produksjon betyr at fleire journalistar strever med å bruke deira kreative ferdigheiter til det fulle.

Med INJECT er det enklare å finne finne nye idear og vinklingar, ved å tilby ein verktøykasse med valg til å utforske artiklar, visuell informasjon og data på ein ny måte.

Kvar starta INJECT?

INJECT innlemma “JUICE” prosjektet i 2016 ved City University London.

“JUICE” var eit samarbeidsprosjekt mellom Human-Computer Interaction group ved Cass Business School, og Institutt for Journalistikk.

Breiare forskning i nye verktøy for journalistar vann ein EU Horizon 2020 bevilgning på €1 million, og INJECT starta sitt arbeid med 14 organisasjonar over 6 Europeiske land i januar 2017.

Les om INJECT meir i detalj på prosjektsida