Ser du etter inspirasjon?

INJECT er eit nytt verktøy for journalistar, med støtte for rask identifisering av overraskande vinklingar for å ta saka til det neste nivå.

Korleis kan INJECT hjelpe meg?

INJECT gjer det enklare å finne nye vinklingar og idear til saker ved å presentere artiklar, personar, og meir assosiert med ditt valgte tema.

Samt tilby deg ein enkel måte å utforske konsept, visuelt innhald, og data på ein ny måte.

I stedet for å presentere deg banebrytande idear, gir INJECT deg ulike perspektiv på ditt emne på kort tid for å trigge nye idear.

I følgje våre brukarar tar det så lite som tre minuttar for å finne ei vinkling med INJECT.

Kor enkel er INJECT å bruke?

Ved å arbeide tett saman med journalistar for å utvikle INJECT lærte vi kor viktig verktøyet er integrert i deira arbeidsflyt.

INJECT fins på Google Dokumenter, TinyMCE (integrert i fleire online CMS system), og som ein uavhengig web applikasjon.

Du kan bruke INJECT på din datamaskin, tablet, eller telefon – som ein sidebar ved sida av dokumentet ditt, eller integrert direkte til redaksjonens CMS.

Korleis fungerer INJECT?

INJECT bruker kreative søkealgoritmar, basert på naturleg språk og maskinlæring.

Den søker gjennom utvalde databasar for artiklar, personar, konsept og visuell informasjon, assosiert med eit søk for å levere nye vinklingar, kjelder og data.

For kvar søkestrategi i INJECT, brukar plattformen ulike sett av kriterier når den viser resultat – ved å finne personar gjennom Wikipedia og andre offentlege poster; finne årsaken ved å sjå etter konsekvensar av samanhengen frå artiklar basert på søkeord; finne bakgrunnsinformasjon ved å sjå etter talfesta informasjon i artiklane.

Når er INJECT tilgjengeleg?

INJECT er snart tilgjengeleg. Vi arbeider med ein tidleg versjon med å etablere ein foundation i Noreg. Målet er å utvide iNJECT til eit breiare publikum i løpet av 2018. Kontakt oss dersom du er interessert i å teste verktøyet.

For meir informasjon, ta kontakt med benjamin@mlabs.no. Dersom du vil motta oppdaterigar om INJECT, abonner på vårt internasjonale nyheitsbrev!

Les om INJECT meir i detalj på prosjektsida